In 2020 zou het Bravis ziekenhuis zijn 5-jarig bestaan vieren. In plaats daarvan werden alle lustrumfestiviteiten afgeblazen en ging alle aandacht naar de noodzakelijke maatregelen voor beheersing van de coronapandemie en de zorg voor de vele COVID-19 patiënten. 

Stichting Vrienden van
het Bravis ziekenhuis

Zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd worden. 

Kerncijfers

 • Medisch specialisten

  (inclusief buitengewone leden)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Personeelsleden

  (gemiddeld aantal fte)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal opnamen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal verpleegdagen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Gemiddelde verpleegduur

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal dagbehandelingen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal langdurige observaties

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal unieke patiënten

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Bedrijfsopbrengsten

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Balanstotaal

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019
  • 2020