Algemeen beleid

Bravis ziekenhuis wil patiënten een veilige omgeving bieden, gericht op veilige zorgverlening en kwaliteitsverbetering. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van hun handelen (en elkaar hierop aanspreken). Daarnaast is inzicht nodig in de uitkomsten van behandelingen. Op afdelingen waar de methode Continu Verbeteren is ingevoerd, wordt dit onderdeel van het dagelijks werk. Het vermogen om te reageren op veranderingen wordt bovendien vergroot. Medewerkers nemen steeds vaker zelf de regie.

 • Qualicor (NIAZ) keurmerk en overige kwaliteitsmodellen

  Bravis ziekenhuis gebruikt het kwaliteitssysteem Qmentum Global van Qualicor Europe (voorheen NIAZ, Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In 2020 is, samen met de naamsverandering, een nieuwe set kwaliteitsnormen geïntroduceerd in het ziekenhuis. In deze nieuwe normen speelt, naast de grote aandacht voor de veiligheid voor medewerkers en patiënten, familie en bezoekers, ook patiëntenparticipatie een grote rol. Het gaat hierbij om participatie van patiënten en familie in alle aspecten van de zorg, zowel op individueel niveau als op afdeling, zorgproces en ziekenhuisniveau. Basisuitgangspunt is hierbij het leveren van persoonsgerichte zorg. In 2020 is een start gemaakt om de normen in de organisatie te introduceren en te toetsen middels een zelfevaluatie.

 • Veilig Incident Melden

  Het aantal meldingen dat vanwege de risicoscore 3 en 4 beoordeeld is door de daarvoor aangewezen leden van de Centrale Vim Commissie (CVC) is in het jaar 2020 een stuk lager dan in het voorgaande jaar. In 2020 waren er 727 meldingen; in 2019 nog 894.

 • Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI’s)

  In 2020 zijn vijf PRI’s uitgevoerd op het gebied van zorgprocessen. Dat zijn er minder dan het jaar daarvoor (in 2019 zijn er 8 PRI’s uitgevoerd). Naar aanleiding van de PRI’s zijn diverse verbetermaatregelen uitgezet op de niet-geaccepteerde risico’s.

 • Bravis Continu Verbeteren

  Binnen het Bravis ziekenhuis zijn we continu bezig met kwaliteitsverbetering, door ons bij alles wat we doen voortdurend af te vragen wat de toegevoegde waarde is voor de patiënt of voor de interne klant.

 • Informatieveiligheid

  Het Bravis ziekenhuis vindt informatieveiligheid een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg. Informatieveiligheid wordt bereikt door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Voor deze domeinen bestaan Nederlandse en internationale normen.

 • Strategisch risicomanagement

  Met strategisch risicomanagement wil het Bravis ziekenhuis de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen op strategisch niveau in beeld brengen.