Bewaking kwaliteit en veiligheid

Zorg is mensenwerk. Soms komen de verwachtingen van patiënten niet overeen met de geleverde kwaliteit van de zorg en soms gaat er iets fout of maakt iemand een fout. In dat geval kunnen patiënten actie ondernemen en ons daarop wijzen.

 • Patiënten Service Bureau

  De Patiënten Klachten Commissie neemt schriftelijke klachten in behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers over gedragingen van personen werkzaam in of voor het ziekenhuis, met betrekking tot (verpleegkundige, (para-) medische) behandeling en/of bejegening. Veel klagers willen met het indienen van een klacht een signaal afgeven om herhaling bij andere patiënten te voorkomen of suggesties doen welke de zorg- en dienstverlening verbeteren. 

 • Patiëntenklachtencommissie

  De Patiënten Klachten Commissie neemt schriftelijke klachten in behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers over gedragingen van personen werkzaam in of voor het ziekenhuis, met betrekking tot (verpleegkundige, (para-) medische) behandeling en/of bejegening. Veel klagers willen met het indienen van een klacht een signaal afgeven om herhaling bij andere patiënten te voorkomen of suggesties doen die de zorg- en dienstverlening verbeteren.

 • Calamiteiten

  We spreken van een calamiteit als een patiënt ernstige schade heeft opgelopen of zelfs is overleden, omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening. Zorg is mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk om van fouten te leren. Dit om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

 • Aansprakelijkstelling

  In 2020 zijn er in totaal 26 nieuwe aansprakelijkstellingen bij het Bravis ziekenhuis binnengekomen. Hiervan zijn er tien zelf afgehandeld door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso) of een afwijzing.

 • Geschillencommissie

  Als patiënten niet tevreden zijn over de behandeling van hun klacht bij het Bravis ziekenhuis, kunnen zij zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg, sectie Ziekenhuizen voor een bindend advies. In 2020 hebben 2 patiënten hun klacht daar ingediend. Eén klacht werd ongegrond verklaard. De tweede klacht betrof een patiënt van het Dermatologisch Centrum in Middelburg en werd doorverwezen naar de sectie Zelfstandige Klinieken. De uitspraak daarvan kwam voorjaar 2021; ook deze klacht is afgewezen.