Besluiten Raad van Toezicht

Uit het overleg met de Raad van Bestuur volgen onder meer de volgende besluiten van de Raad van Toezicht:

  • Goedkeuring van het voornemen om alle aandelen en belangen in de poliklinische apotheek te Roosendaal aan te kopen van de apotheekhoudende huisartsen en eerstelijns apothekers in de Poliklinische Apotheek locatie Roosendaal.
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2019.
  • Goedkeuring van de integratie van de laboratoria voor klinische chemie en hematologie van Bravis en ZorgSaam door de oprichting van een gezamenlijke besloten vennootschap en de inbreng van de onderneming en de medewerkers van het Bravis klinisch chemisch en hematologisch laboratorium in deze B.V.
  • Enige maanden later: goedkeuring van de oprichtingsakte van Accureon B.V. voor klinische chemie en de benoeming van de bestuurder.
  • Goedkeuring van de juridische fusie van de stichting Bravis ziekenhuis en de Stichting Beheer Boerhaaveplein.
  • Goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging van kleindochteronderneming Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. en dochteronderneming Paramedisch Centrum Zuid West Nederland BV. dusdanig dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting wordt behouden en de statuten beter aansluiten op die van de moedervennootschappen.
  • Goedkeuring werkbegroting 2021.
  • Vaststelling gesprekscyclus Raad van Toezicht – Raad van Bestuur.