Besluitvorming

Belangrijke onderwerpen die in 2020 in de kernstafvergaderingen aan de orde zijn gekomen zijn:

  • COVID-19 pandemie 
  • Duurzame inzetbaarheid medisch specialisten 
  • Regionale samenwerking diagnostiek 
  • Integratie klinisch chemische laboratoria met Zorgsaam 
  • Regionale samenwerkingsafspraken huisartsen (handboek huisartsen/specialisten ouderengeneeskunde) 
  • Visie Nieuwe Bravis 2030 en masterplan 2021-2023 
  • Pilot vrije orders en werklijsten 
  • Coachingsprogramma Challenge & Support 
  • Herziening protocol hoofdbehandelaar en hyperbare zuurstoftherapie.  

 

Lees meer in het Jaarverslag VMS 2020.