COVID-19 impressie

Op 27 februari dient in Nederland de eerste coronapatiënt zich aan. Het Bravis ziekenhuis treft zijn voorbereidingen. Het Operationeel Crisis Team (OCT) en het Crisis Beleids Team (CBT) vergaderen dagelijks over de coronacrisis. De uitkomsten worden dagelijks via een update op intranet gedeeld met de medewerkers. Regelmatig richt bestuursvoorzitter Bianka Mennema zich rechtstreeks tot de medewerkers via een persoonlijke vlog. Ook worden in de beginperiode webinars georganiseerd om het personeel te informeren. De website is een belangrijke bron van informatie voor patiënten en bezoekers. Veel gestelde vragen en antwoorden worden continu geactualiseerd. Bij de ingangen van de gebouwen worden patiënten en bezoekers in diverse talen gewezen op de geldende maatregelen.

Edwin Matthee lag twee nachten met het coronavirus in het ziekenhuis, lees meer.

Op 7 en 8 maart screent het RIVM 195 Bravis-medewerkers. Daarvan blijken in totaal 8 personeelsleden positief te testen op het coronavirus. Op 12 maart worden de eerste drie besmette patiënten in strikte isolatie genomen in het ziekenhuis.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden getroffen om de COVID-zorg in het ziekenhuis in goede banen te leiden:

  • Vanaf 17 maart worden alleen strikt noodzakelijke poliklinische ingrepen uitgevoerd. Poliklinische consulten worden telefonisch gedaan, tenzij een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is.
  • Het aantal operaties wordt sterk afgebouwd. Acute, semi-acute en oncologische operaties gaan wel door. Alle andere operaties worden uitgesteld.
  • De restaurants gaan dicht.
  • Alle patiënten, bezoekers en medewerkers worden verzocht bij binnenkomst hun handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.
  • In het ziekenhuis wordt 1,5 meter afstand gehouden. Hiervoor worden de wachtruimtes in de poliklinieken aangepast.
  • Bezoekers van de poliklinieken worden verzocht zonder begeleider naar het consult te komen.
  • De bezoektijden in de kliniek worden ingekort en elke patiënt mag nog maar één bezoeker ontvangen.

Lees meer over de impact van Covid-19 in 2020 bij optimalisatie bedrijfsvoering

Medeleven

Het medeleven met de medewerkers van het ziekenhuis is enorm. Bravis wordt overstelpt met schenkingen. Het is hartverwarmend om te zien hoezeer de inwoners van de regio het ziekenhuis en het personeel een hart onder de riem steken. Voor alle berichten en complimenten wordt een speciale internetpagina geopend. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. 

De burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom komen langs om hun grote waardering voor het ziekenhuispersoneel te uiten.

Crisismanagement

Met crisismanagement probeert Bravis zich voor te bereiden op crisissituaties die de reguliere zorgverlening onder druk zetten of zelfs onmogelijk maken. In 2020 werd de hele wereld, en dus ook Bravis, geconfronteerd met de coronapandemie. Nog voordat de eerste COVID-19-patiënten half maart werden opgenomen, was in Bravis een crisisteam gevormd. Ook werd direct regionale afstemming opgestart in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), mede door de snelle toename van corona in het oosten van Brabant.

Cohortafdeling

Op 25 maart wordt een deel van de longafdeling in Bergen op Zoom ingericht als cohortafdeling. Op deze afdeling worden uitsluitend patiënten verpleegd met bewezen corona.
De geriatrische revalidatieafdeling van tanteLouise boven het Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom wordt eveneens ingezet voor het verzorgen van coronapatiënten. Het gaat hier om patiënten van het Bravis ziekenhuis die volgens de longarts uitbehandeld maar nog niet helemaal klachtenvrij zijn.

Portretfoto’s

Door de veiligheidsmaatregelen kunnen coronapatiënten niet zien wie er aan hun bed staan. De medewerkers van de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp van het Bravis ziekenhuis lossen dit op door portretfoto’s op hun beschermende kleding te plakken.

Collega’s springen bij

Vanuit alle afdelingen van het ziekenhuis springen medewerkers bij op de longafdeling, de IC’s en de SEH.
Apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek helpen bij het gereedmaken van medicatie. Anesthesiemedewerkers van de OK’s bieden ondersteuning aan de IC’s. Dit is mogelijk doordat de operatiekamers in Roosendaal worden gesloten. Ook helpen verpleegkundigen als buddy’s op de IC’s met zeer zinvolle hand- en spandiensten.

De cijfers

Het Bravis ziekenhuis heeft in 2020 in totaal 965 coronapatiënten verzorgd. Het hoogste aantal coronapatiënten dat in 2020 op 1 dag in het Bravis ziekenhuis is verzorgd is 50 en dat was op woensdag 1 april.

Testen

Een groot aantal testen wordt geanalyseerd door Microvida, dat gevestigd is in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Eind maart schaft het microbiologisch laboratorium een nieuwe machine aan waarmee 1500 monsters per dag verwerkt kunnen worden. Met de oude methode was dat maximaal 400 à 500 per dag. Bovendien kan de uitslag binnen enkele uren bekend zijn.

Beschermingsmiddelen

In de eerste coronagolf ontstaat er een tekort aan beschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor de beschermingsjassen die na gebruik worden weggegooid. Het Bravis ziekenhuis lost het capaciteitsprobleem op door 4000 isolatiejassen te laten maken die uitwasbaar zijn en daardoor telkens opnieuw gebruikt kunnen worden.

Inzet technische middelen

Het Bravis ziekenhuis zet technische middelen in om de coronazorg te verbeteren:

  • De slimme pleister wordt op de cohortafdeling gebruikt om coronapatiënten extra in de gaten te houden. De Biosensor van Philips meet elke minuut de ademhaling en de hartfrequentie van de patiënt.
  • Op de IC’s worden tablets ingezet voor de communicatie met de familie. Twee keer per dag wordt via beeldbellen contact opgenomen met de naasten van de patiënten. 
  • Op de longafdeling worden babyfoons ingezet. Hierdoor kunnen verpleegkundigen patiënten die in isolatie liggen zien en horen zonder dat zij de kamer hoeven te betreden.
COVID-19 impressie - Cohortafdeling
COVID-19 impressie - Cohortafdeling

Na daling opnieuw toename

In april en mei daalt het aantal coronapatiënten. Vanaf eind april wordt de reguliere zorg stapje voor stapje opgestart. Eind mei is de toestand zodanig gestabiliseerd dat het OCT en het CBT worden ontbonden. Per 1 juni draait het Bravis ziekenhuis weer op volle toeren. Wel blijven de coronamaatregelen van kracht.
In de maand september stijgt opnieuw het aantal coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis. Met ingang van 25 september wordt dan ook de corona-crisisorganisatie weer opgestart en komen het OCT en CBT opnieuw regelmatig bij elkaar.

Traumahelikopters

Om coronapatiënten sneller van het ene naar het andere ziekenhuis te transporteren worden traumahelikopers ingezet. Een deel van het parkeerterrein naast de Technische Dienst in Bergen op Zoom wordt afgezet zodat daar de helikopters kunnen landen en stijgen.

Tweede golf

De tweede coronagolf zorgt in oktober voor een zorgelijke situatie. Het aantal coronapatiënten blijft stijgen, Bovendien neemt het ziekteverzuim onder het personeel toe. In tegenstelling tot de eerste golf raken nu ook veel Bravis-medewerkers besmet met het virus. Bovendien heeft het bestrijden van de pandemie een grote impact op het personeel. Opnieuw moeten de klinische en chirurgische zorg worden afgeschaald.

​​​​​​​Persoonlijke verhalen

In november start een serie persoonlijke verhalen van Bravis-medewerkers in de coronazorg. Met deze verhalen op website en sociale media krijgt de buitenwereld een beeld van wat de medewerkers meemaken op hun afdeling, hoe zij omgaan met de druk en welke indrukken zij mee naar huis nemen.

Oncologische zorg

In tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen is ondanks de COVID de oncologische zorg in de volle breedte doorgegaan. Hierin zien we dan ook geen daling in 2020.  Wel werden veel fysieke contacten vervangen door telefonische consulten en soms door beeldbellen en was er een afname van het aantal verwijzingen via de bevolkingsonderzoeken.

Zorgbonus

Alle ziekenhuismedewerkers ontvangen van de Rijksoverheid een bonus. Daarmee wil het kabinet zijn waardering uitspreken voor de bijzondere prestaties die de medewerkers in de zorg tijdens de coronacrisis hebben geleverd.

Teststraat

Op het parkeerterrein van Revalidatie Therapie, achter het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, wordt op 10 oktober een teststraat geopend. In deze units kunnen medewerkers van Bravis en andere zorginstellingen zich dagelijks laten testen op corona. Enkele dagen na de ingebruikname brengt burgemeester Han van Midden van Roosendaal een bezoek aan de teststraat.

Longarts Marieke Kuipers

Ook ik wil dat alles weer zo snel mogelijk normaal wordt

Verpleegkundig specialist Silke Oosterveld

Soms kun je niet meer doen dan er voor de patiënt zijn

IC-specialist Taco van den Ende

Corona is een grote emotionele belasting

Verpleegkundig specialist Rebeca Kannekens

Iedereen in het Bravis zet zijn schouders eronder

Teamleider SEH Eva Bakker

Laten we elkaar met respect blijven behandelen

Bert (functionaris planning & control) houdt zich normaal gesproken bezig met cijfertjes, begrotingen en maandrapportages. Sinds het coronavirus ziet zijn werkdag er anders uit. Tijdelijk geen begrotingen meer, maar een functie als ‘schatbewaarder’.

“Heel anders, maar ik krijg er ontzettend veel energie van!” 

Wat Bert precies doet? Dat vertelt hij in zijn vlog!

Dagelijks ontvingen wij lieve berichten, complimenten en mooie initiatieven om onze medewerkers, in de drukke tijd, een hart onder de riem te steken.
Bekijk onderstaand de compilaties.

Namens al onze medewerkers. Bedankt!