De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. Niet alle zetels van de OR zijn bezet. De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur dat gevormd wordt door de voorzitter, vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris.  

Commissies

De OR werkt met reguliere commissies voor Financiën, Arbo en PR. De overige onderwerpen worden onderverdeeld over twee andere commissies (commissie 1 en commissie 2). Naast het commissiewerk nemen een aantal leden van de OR ook deel in werk- en klankbordgroepen van de organisatie. Naast de commissies heeft de OR ook projectgroepen die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap, zoals de samenwerking met het management en het contact met de achterban.

Vergadercyclus

De leden van de OR komen elke dinsdag bij elkaar. Op dinsdag wordt door OR-leden gewerkt in commissies en er is een plenair overleg. Daarnaast zijn er verschillende overlegsituaties, namelijk:

 • 6 keer per jaar OR-vergadering tussen de OR-leden onderling
 • 6 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM
 • 1 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM in aanwezigheid lid Raad van Toezicht
 • 1 keer per jaar sluit een delegatie van de OR aan bij vergadering Raad van Toezicht

Daarnaast zijn er regelmatig overleggen tussen het dagelijks bestuur en het management HRM, heeft de commissie Arbo jaarlijks overleg met de arbo-arts en voeren delegaties van de OR overleg met andere adviesorganen, zoals de VAR en de medische staf.

Scholingen

De OR laat zich regelmatig bijscholen op het gebied van onder andere financiën, Arbo en algemene zaken met betrekking tot medezeggenschap. Ook volgt de OR scholingen die specifiek op onderwerpen gericht zijn die de OR in behandeling heeft.

In 2020 heeft de OR onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Calamiteitendienst schoonmaak
 • Parkeerrechten personeel
 • Structuur Cliëntzaken
 • Integratieplan poliklinieken KNO en plastische chirurgie
 • Fusie Bravis met SBB
 • Organisatiewijziging huisvesting
 • ICM integratie afdeling logistiek
 • Lateralisatie multidisciplinaire kinderrevalidatie
 • ARBO-jaarplan
 • Projectvoorstel samen gastvrij
 • Organisatiewijziging facilities
 • Intentieverklaring laboratoria
 • Functiedifferentiatie
 • Verbetering beheersing informatieveiligheid
 • Wijziging reiskosten
 • Aankoop poliklinische apotheek Roosendaal
 • Geconsigneerde pauzes nachtdienst
 • Werktijdenwijzigingen van onder andere functieafdeling cardiologie, M&K centrum, recovery, nachtdienst OK, dermatologie, pijncentrum, zorgeenheid interne geneeskunde, catering, KCHLT, receptionisten Bergen op Zoom.

Daarnaast houdt de OR zich bezig met onder andere grote projecten zoals het nieuwe ziekenhuis en de visie.

Ledenlijst Ondernemingsraad

 

 • Erik van Rooij - voorzitter
 • Patrick van Dijk
 • Albert van Heijden
 • Els Holdtgrefe
 • Ellen van Hooijdonk
 • Lianne Jongeneelen
 • Erik Jonker
 • Inge de Kok -  vicevoorzitter
 • Martijn Minheere
 • Rene Plaisier
 • Kees Potters  
 • Laura Rockx
 • Tanja Schrauwen    

Ambtelijk secretariaat 

 • Annette Klaver