Kerncijfers

 • Medisch specialisten

  (inclusief buitengewone leden)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Personeelsleden

  (gemiddeld aantal fte)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal opnamen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal verpleegdagen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Gemiddelde verpleegduur

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal dagbehandelingen

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal langdurige observaties

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Aantal unieke patiënten

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Bedrijfsopbrengsten

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019
  • 2020
 • Balanstotaal

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019
  • 2020