KinderAdviesRaad (KAR)

Doelstelling

De KAR is een raad met en vóór kinderen. De KAR helpt de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis, de dokters, de verpleegkundigen, maar ook ouders en anderen, om de rechten van kinderen in het ziekenhuis te bewaken. De KAR wil hiermee bereiken dat de zorg en het verblijf van kinderen in het Bravis ziekenhuis nog beter wordt. Daar wil de KAR met iedereen aan bouwen!

De KAR heeft in 2020 vijf keer vergaderd; twee vergaderingen zijn vanwege de COVID-pandemie afgelast. 

Deelname aan activiteiten binnen Bravis

 • Bezoeken afdeling Kind en Jeugd 
  De bezoekjes die de KAR-leden aan de afdeling Kind en Jeugd af zouden leggen voorafgaand aan iedere vergadering zijn wegens de coronamaatregelen afgeblazen.  
   
 • Bezoek/gasten bij vergaderingen KAR 
  Kinderarts Saskia ten Raa heeft een presentatie aan de KAR gegeven over de werkgroep Transitie naar volwassenenzorg. In deze werkgroep hebben drie KAR-leden plaatsgenomen.  

Werkgroepen binnen de KAR

 • De werkgroep Landelijke Dag 2020 
  Deze werkgroep kwam enkele malen bij elkaar om de landelijke dag van KinderAdviesRaden voor te bereiden. Samen met de stichting Kind en Ziekenhuis zouden we de Landelijke KAR-dag 2020 (een dag waar alle Kinder Adviesraden in Nederland deelnemen) in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom organiseren op 21 november 2020. Vanwege corona moest dat helaas worden afgeblazen. Indien mogelijk vindt de dag in november 2021 wél bij Bravis plaats. Op 21 november heeft Kind en Ziekenhuis een verkorte digitale versie van de Landelijke KAR dag georganiseerd, waar de Bravis KAR-leden aan hebben deelgenomen. Thema was ‘School en chronisch ziek’.  
   
 • De werkgroep Communicatie  
  De KAR-leden hebben met de afdeling Communicatie meegedacht over de Bravis Zorgwijzerapp. Ook bij deze werkroep zijn door corona de activiteiten op een laag pitje gezet. Deze worden in 2021 weer opgepakt. 

Werkgroepen binnen de KAR

 • ​​​​Werkgroep Maaltijden 
  In de werkgroep wordt nagedacht over meer variatie in de menu’s en het aanbieden van de maaltijden aan de kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. 
   
 • Werkgroep Transitie naar volwassenenzorg 
  Deze werkgroep is in 2020 opgericht en zal ook in 2021 nog samenkomen. Drie KAR-leden hebben hierin plaatsgenomen.  

  Voor alle werkgroepen geldt dat de coronapandemie veel roet in het eten heeft gegooid omdat het samenkomen in het ziekenhuis door de maatregelen beperkt was. De werkgroepen zijn daardoor minder vaak fysiek bij elkaar geweest in 2020.  

  De draad zal weer volledig opgepakt worden in 2021. 
Beelden Jaarverslag 2020 KAR.jpg

Samenstelling KinderAdviesRaad

Er zijn in 2020 geen nieuwe KAR-leden benoemd. Wel zijn er twee leden vertrokken: Jonathan Bout en Cecile Sonnenveld. In februari zijn Lise de Groen en Florijn Kielman beide verkozen en benoemd tot voorzitter van de KAR.  
 
De KinderAdviesRaad bestaat nu uit elf leden: 
In de foto van links naar rechts, van boven naar beneden

 • Willemijn Borsboom
 • Pieter Knipscheer 
 • Lise de Groen
 • Marit Fase 
 • Julian Antens 
 • Iris Martijnse
 • Lotte van Dongen 
 • Kyra Eerens
 • Florijn Kielman
 • Myrthe van Alphen  
 • Merel Raats (niet op de foto)
   
 • Joop Verkerk (begeleider)  
 • Linda Blok (secretaresse)