Medisch Specialistische Bedrijven

Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis zeven Medisch Specialistische Bedrijven (MSB) actief. In een MSB hebben zich vrijgevestigde medisch specialisten verenigd. Van de Coöperatie MSB Bravis U.A. is ruim de helft van de vrijgevestigden lid. Het bestuur hiervan overlegt tweewekelijks met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben de vakgroepen dermatologie, radiologie, pathologie, medische microbiologie, plastische chirurgie, oogheelkunde en neurochirurgie elk een eigen MSB opgericht. De Raad van Bestuur heeft met elk MSB een identieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tevens is in 2017 met de Coöperatie MSB Bravis een addendum met kwaliteitsafspraken getekend.