Afscheid bestuursvoorzitter Hans Ensing

Op 1 oktober neemt Hans Ensing afscheid van het Bravis ziekenhuis. Tussen 1990 en 2007 vervulde hij diverse bestuurlijke functies in het Lievensberg ziekenhuis, waarna hij lid werd van de Raad van Bestuur. Vanaf 2013 vervulde Hans de functie van bestuursvoorzitter; eerst van het Lievensberg ziekenhuis en na de fusie in 2015 van het Bravis ziekenhuis.

Hans groeide als de zoon van een slager op in het Limburgse Heerlen. In 1984 behaalde hij zijn doctoraalexamen Medische Sociologie in Nijmegen. Vervolgens werd hij ambtelijk secretaris Samenwerkingsverband Stichting Instellingen Gezondheidszorg. In 1990 kwam Hans in loondienst bij het Lievensberg ziekenhuis. Als lid van de Raad van Bestuur bouwde hij mee aan de fusie met het Franciscus ziekenhuis. Hans gaf leiding aan het Bravis ziekenhuis als bestuursvoorzitter en werkte ook mee aan de plannen voor één vestiging op De Bulkenaar in Roosendaal.

Afscheid

Door corona kan het afscheid niet plaatsvinden met een grote receptie. Daarom zijn diverse, kleinere bijeenkomsten georganiseerd op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal en op de poliklinieken van Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur.

Bestuurswisseling

Per 1 oktober neemt Bianka Mennema de voorzittersfunctie over van Hans. Een tweede bestuurder is nog niet gevonden. Jeroen Collette neemt vanaf 12 oktober de functie tijdelijk waar.