Bravis en Allerzorg starten chemotherapie thuis

Het is voor oncologiepatiënten niet altijd makkelijk om naar het ziekenhuis te komen voor hun chemotherapie. Dat geldt met name voor oudere en/of kwetsbare patiënten. Dankzij een samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Allerzorg kan sinds half april een deel van deze patiënten in zijn vertrouwde thuisomgeving behandeld worden.

De thuisbehandeling wordt uitgevoerd door een oncologieverpleegkundige van Allerzorg of het Bravis ziekenhuis. Dit heeft veel voordelen: patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis te komen en de verpleegkundigen kunnen patiënten nog beter begeleiden. Zij krijgen bijvoorbeeld een goed beeld van de thuissituatie. Daardoor kunnen de verpleegkundigen nog beter beoordelen hoe het met de patiënt gaat en hoe hij of zij omgaat met de ziekte en de eventuele bijwerkingen van de behandeling.