Bravis schaft nieuwe operatierobot aan

Negen jaar geleden koos het Bravis ziekenhuis als eerste regionale ziekenhuis in Nederland voor robotchirurgie. De robot, Da Vinci Si, bleek bij veel complexe operaties uitkomst te bieden om deze operaties beter uit te voeren. De operatierobot levert voordelen op voor zowel de patiënt als de chirurg en wordt daardoor vaker en breder ingezet. Om de groei van het aantal ingrepen op te vangen en de beschikking te hebben over de nieuwste technologie schaft het Bravis ziekenhuis een tweede operatierobot aan. Deze nieuwe operatierobot, Da Vinci Xi, biedt extra mogelijkheden die direct de patiënt ten goede komen.

In de eerste jaren gebruikten de urologen in het Bravis ziekenhuis de operatierobot met name voor prostaatchirurgie. In de loop van de tijd zijn ook gynaecologie, chirurgie en bariatrie de Da Vinci gaan gebruiken. Daardoor steeg het aantal ingrepen tot ongeveer 400 per jaar. Bravis verwacht de komende jaren naar 600 ingrepen te groeien. Dat is niet haalbaar met één robot.

Vernieuwingen
De nieuwe operatierobot is de Da Vinci Xi, een doorontwikkeling van de Si. De Xi biedt ook nog andere technologische vernieuwingen. Hierdoor kunnen bepaalde long- en darmoperaties wel uitgevoerd worden, die niet konden met de huidige operatierobot.
De chirurgen verwachten met de komst van de Da Vinci Xi meer en complexere operaties met de robot uit te voeren. De operatierobot wordt eind juni geleverd en komt net als de Si op de OK in Bergen op Zoom te staan.