Corona-crisisorganisatie weer opgeschaald

In de maand september stijgt opnieuw het aantal coronapatiënten in het Bravis ziekenhuis. Daarom wordt met ingang van 25 september de corona-crisisorganisatie weer opgestart.

Deze organisatie wordt gevormd door het Operationeel Crisis Team (OCT) en het Crisis BeleidsTeam (CBT). Het OCT richt zich op het operationeel houden van het ziekenhuis. Het CBT is belast met het strategisch-tactische crisismanagement en overleg over alle belangrijke besluiten, die uiteindelijk door de voorzitter van het CBT worden genomen.