Gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld

Het Roosendaals college van Burgemeester en Wethouders stelt dinsdag 10 maart de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vast. De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met het Bravis ziekenhuis. Het gebied de Bulkenaar wordt ontwikkeld tot een groot, aantrekkelijk en duurzaam parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan.

De Bulkenaar ligt aan de westflank van Roosendaal, tussen de A58 en woonwijk Tolberg en is 42 hectare groot. Daarvan komt 12 hectare beschikbaar voor het nieuwe ziekenhuis. Een deel van het gebied gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het toekomstig ziekenhuis. Met de komst van het nieuwe Bravis wordt ook de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg aan de westflank van Roosendaal verbeterd.

Omwonenden en inwoners van Roosendaal zijn intensief betrokken bij het opstellen van de gebiedsvisie.