​​​​​​​Media-aandacht voor datalek uit 2018

Op 7 december publiceert de NRC een artikel over een incident dat zich in 2018 heeft voorgedaan in het Bravis ziekenhuis.

In dat jaar constateerde het ziekenhuis dat een medewerker meerdere malen ongeoorloofd enkele specifieke patiëntendossiers heeft ingezien, gerelateerd aan de privésfeer van de betreffende medewerker. Vervolgens heeft het Bravis ziekenhuis verder onderzoek verricht. Op basis daarvan is de informatiebeveiliging verder aangescherpt en zijn maatregelen getroffen richting de betreffende medewerker. Bovendien zijn het voorval, de resultaten van het onderzoek en de genomen maatregelen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft de melding beoordeeld en de zaak gesloten.