Poliklinische zorg start weer op

De poliklinische zorg wordt vanaf 20 april voorzicht weer opgestart. Het Bravis ziekenhuis treft alle maatregelen om dit veilig en verantwoord te kunnen doen.

Ziekenhuizen staan hierbij wel voor een dilemma. Aan de ene kant moeten alle geldende maatregelen gehandhaafd worden met zo min mogelijk mensen over de vloer. Aan de andere kant is er de noodzaak om zorg te bieden aan patiënten voor wie uitstel niet meer kan.