Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur

drs. T.H. Mennema - Vastenhout

Functietitel
Lid (tot 1 oktober 2020)
Voorzitter (vanaf 1 oktober 2020)

Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
Leidinggevend

Geslacht
Vrouwelijk

Jaar benoeming bestuurder
2017

Datum indiensttreding
1 juli 2017

Nevenfuncties

Functies in de Bravis groep

 • Vertegenwoordiger bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Bravis Zorg B.V.
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis  in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V.
 • Vertegenwoordiger beherend en stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A.

Regionale bestuurlijke functies

 • Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
 • Voorzitter bestuur Stichting WestWest (Transmurale Samenwerking Ketenzorg westelijk West-Brabant)
 • Vertegenwoordiger Stichting Bravis ziekenhuis en bestuurslid Stichting Care Innovation Center

Bovenregionale bestuurlijke functies

 • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida   
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder   Stichting Bravis ziekenhuis in Microvida B.V.  
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Accureon B.V. (in oprichting)
 • Voorzitter dagelijks bestuur Embraze
 • Lid Consortiumraad Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland 

Landelijke bestuurlijke functies

 • Lid NIAZ/Qualicor participantenraad
 • Lid NVZ Bestuursadviescommissie Kwaliteit & Organisatie

Overige activiteiten

 • NIAZ/Qualicor-auditor

Totaal bezoldiging 2020 in het kader van de WNT

€ 200.992,-

drs. J.M.L. Ensing

Functietitel
Voorzitter (tot 1 oktober 2020)

Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
Leidinggevend

Geslacht
Mannelijk

Jaar benoeming bestuurder
2007 (voorzitter: 2012)

Datum indiensttreding
1 juni 1990

Nevenfuncties

Functies in de Bravis groep

 • Vertegenwoordiger bestuurder Stichting Bravis 
  ziekenhuis in Bravis Zorg B.V. 
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.  
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis  in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. 
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis  in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V.
 • Vertegenwoordiger beherend en stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A.
 • Lid bestuur Stichting Beheer Boerhaaveplein (per 1 oktober 2020 door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis opgeheven)

Regionale bestuurlijke functies

 • Voorzitter bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk

Bovenregionale bestuurlijke functies

 • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida   
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Microvida B.V. 

Landelijke bestuurlijke functies

 • Voorzitter bestuur Samenwerkende Chipsoft ziekenhuizen (SaCZ)
 • Lid NVZ Bestuursadviescommissie Besturing & Bekostiging
 • Bestuurslid Inkoop Alliantie Ziekenhuizen

Overige activiteiten 

 • Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg (tot 1 november 2020)

Totaal bezoldiging 2020 in het kader van de WNT

€ 186.539,-

J.M.J. Collette

Functietitel
Lid a.i. (vanaf 12 oktober 2020) 

Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
Leidinggevend

Geslacht
Mannelijk

Jaar benoeming bestuurder
2020

Datum indiensttreding
12 oktober 2020

Nevenfuncties

Functies in de Bravis groep

 • Vertegenwoordiger bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Bravis Zorg B.V.
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger bestuurder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis  in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder en bestuurder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. 
 • Vertegenwoordiger beherend en stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A.

Regionale bestuurlijke functies

 • Lid bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk

Bovenregionale bestuurlijke functies

 • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder   Stichting Bravis ziekenhuis in Microvida B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Accureon B.V. (in oprichting)

Overige activiteiten

 • Bestuurder PrivaZorg via de Ondernemingskamer, tot 1 oktober
 • Bestuurder Geboortezorg Eigenwijs, tot 1 augustus
 • Docent bij NVTZ/Avicenna
 • Docent bij Kennismiddagen

Totaal bezoldiging 2020 in het kader van de WNT

€ 55.038,-