Samen beslissen
Project MedGezel: medisch coach mee op artsenbezoek groot succes

Op initiatief van de reumatologen van het Bravis ziekenhuis is, samen met de projectgroep Samen Beslissen, onderzocht of het nuttig is om patiënten te laten bijstaan door geneeskundestudenten. Zowel patiënten als artsen en de medisch coaches zijn blij met de resultaten die een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg.

De belangrijkste lessen die uit het onderzoek getrokken kunnen worden, zijn:

  • De patiënten zijn zich na afloop meer bewust van hun ziektebeleving door een betere voorbereiding en het stellen van andere vragen.
  • Het effect op het dagelijks leven van de patiënt wordt in aanwezigheid van een MedGezel duidelijk beter belicht.
  • Patiënten ervaren de aanwezigheid van een MedGezel als plezierig.
  • 90% van de patiënten zou nogmaals gebruik willen maken van een MedGezel.
  • 100% van de patiënten zou een MedGezel aanbevelen aan andere patiënten.

Project biedt alleen maar voordelen

Reumatoloog Jos Hoes zegt het als volgt:
“Vaak vraag ik me af, als patiënten na een consult de deur uit lopen, hebben ze het nou helemaal begrepen? Ik wil de boodschap zo kwalitatief mogelijk overbrengen, zodat mijn patiënten die voor honderd procent begrijpen. Daar kan een MedGezel heel goed bij helpen.”

Jack van Steen, coördinator van dit MedGezel-project en tevens projectleider Samen Beslissen van het Bravis ziekenhuis:
“MedGezel past precies in de ‘Samen Beslissen'-stroming, die in de zorgwereld steeds belangrijker wordt. Bravis omarmt deze stroming al geruime tijd en dit innovatieve zorgconcept sluit hier naadloos bij aan.”

Ook Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is blij met het initiatief. Bestuurslid Diana Lewinski:
“Met je reumatoloog bespreken wat je echt allemaal bezighoudt met reuma? Dat is niet makkelijk maar wel belangrijk, een persoonlijke medische coach kan je helpen om voor jezelf op te komen.”

Geneeskundestudent Mirte Bloeme, die als MedGezel optrad, ziet veel voordelen in MedGezel:
“Met MedGezel ga je verder dan de opleiding en sta je naast de patiënt, waardoor je de mens achter de patiënt ziet en niet alleen de patiënt met een klacht.”

Oprichtster van MedGezel, Giliam Kuijpers:
“Een belangrijk aspect van het MedGezel concept is het leerproces van de toekomstige artsen. Het patiëntenperspectief, compassie en empathie staan centraal in de opleiding en begeleiding van de medisch coaches.”

Project ‘MedGezel’ winnaar NIAZ Jaarprijs 2020

Na een spannende finale is het project MedGezel uitgeroepen tot winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2020! Een geweldig compliment voor de reumatologen van het Bravis ziekenhuis, waar we dan ook trots op zijn. Uit het juryrapport: "De winnaar van de NIAZ Jaarprijs 2020 zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg niet alleen in de hoofden, maar ook in de harten van alle toekomstige dokters zit door hen op te leiden tot MedGezel. Samen beslissen door samen te luisteren.”