Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. dr. M.A. (Michel) Dutrée (1958)

 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Lid commissie Governance en Human Resource 
 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën 

Jaar benoeming:
2020

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2023

Deskundigheidsgebied:
Politiek en overheid, strategie, ethiek & integriteit

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Eigenaar Assistis 

Andere nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur NVLF
 • Tuchtrechter Dopingkamer Instituut voor Sportrechtspraak
 • Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Midden-West
 • Voorzitter Longkanker Nederland
 • Voorzitter Streeklab Haarlem

Dhr. mr. B.J.M.P. (Boudewijn) Cremers (1971)

 • Lid Raad van Toezicht per 1 augustus 2020
 • In 2020 nog geen commissielid 

Jaar benoeming:
2020

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-07-2024

Deskundigheidsgebied:
Juridisch; governance, contracten en aansprakelijkheid

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Advocaat/partner Van Iersel Luchtman, Breda

Andere nevenfuncties:

 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Dhr. dr. J. (Koos) Wagensveld RA (1960)

 • Voorzitter commissie Bedrijfsvoering en Financiën 

Jaar benoeming:
2019

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-01-2023

Deskundigheidsgebied:
Financiën en management control

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Lector/professor Financial Control Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Lid managementteam Academie Financieel-Economisch Management HAN
 • Academic Director Master Circulaire Economie HAN
 • Universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen/Faculteit Managementwetenschappen

Andere nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ‘Rijn & Aar’ U.A. (Nieuwerbrug)
 • Voorzitter Risico & Auditcommissie OVM “Rijn & Aar’ U.A.
 • Voorzitter commissie Onderzoek HAN
 • Lid Beroepenveldcommissie opleidingen Finance & Control en Accountancy HAN
 • Lid Circulaire Raad Rijk van Nijmegen

Dhr. drs. R.M. (Roel) Aleva (1958)

 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid op voordracht van de Vereniging Medische Staf
 • Op voordracht van het Stafbestuur

Jaar benoeming:
2018

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
30-06-2022

Deskundigheidsgebied:
Medisch inhoudelijk, kwaliteit en veiligheid, management van zorg 

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Medisch specialist (longarts somnoloog)

Andere nevenfuncties:

 • Hoofd Zorggroep Impuls
  Afdelingen cardiologie, longgeneeskunde, neurologie, pijngeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde Máxima MC 

Mw. prof. dr. M.C.E. (Rietje) van Dam – Mieras (1948)

 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Jaar benoeming:
2013

Jaar herbenoeming:
2017

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2020

Deskundigheidsgebied:
Kwaliteitsmanagement en zorg

Hoofd- en nevenfuncties:
Andere nevenfuncties:

 • Lid directie TKI Biobased Economy
 • Lid Raad van Toezicht University College Roosevelt
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Impuls Zeeland
 • Lid NWO programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 • Voorzitter Stichting Johan Hendrik van Dale 

Dhr. drs. J.C. (Charles) van Wettum (1957)

 • Benoemd per 1 januari 2021
 • Sinds 1 augustus 2020 als toehoorder bij de Raad van Toezicht aanwezig

Jaar benoeming:
2021

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2024

Deskundigheidsgebied:
Kwaliteit, patiëntveiligheid, marketing & communicatie

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Rector Jan Tinbergen College Roosendaal
 • Voorzitter College van Bestuur SOVOR

Andere nevenfuncties:

 • Lid commissie Hervisitatie Tweetalig Onderwijs, NUFFIC
 • Lid Raad van Advies / werkveldcommissie onderwijs Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 • Lid toezichthoudend bestuur, Samenwerkingsverband RoosVO 
  (samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs)

Mw. A.P.E. (Annette) Baart MBA (1962)

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht (per 25-11-2020)
 • Voorzitter commissie Human Resources en Governance en afgeleid daarvan ook voorzitter commissie werving en selectie leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Jaar benoeming:
2019

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-01-2023

Deskundigheidsgebied:
Bestuur en governance, publiek domein en regio

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Woensdrecht

Andere nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Marklandcollege, Oudenbosch
 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden & West Brabant (VRMWB rampenbestrijding)

Dhr. drs. M.E. (Michel) Hofman MSc (1970)

 • Lid Raad van Toezicht per 1 augustus 2020
 • In 2020 nog geen commissielid 

Jaar benoeming:
2020

Jaar herbenoeming:
-

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-07-2024

Deskundigheidsgebied:
CT, informatiebeveiliging, data-analyse, digitale zorg

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • CIO, manager Informatie en ICT van Isala Klinieken in Zwolle

Andere nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen, lid Audit Committee Woonbedrijf Ieder1
 • Lid Raad van Toezicht, Bevolkingsonderzoek Midden West