Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft als doel om het verblijf van patiënten en hun naasten in het Bravis ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zij zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd worden.

Hulde aan alle medewerkers!

2020 is een jaar dat niemand snel zal vergeten. Corona zette de hele wereld op zijn kop en ging ons leven beheersen. Het betekende een onverwachte uitdaging voor het Bravis ziekenhuis die begon in februari en na een korte adempauze in de zomerperiode, in september met een tweede golf in alle hevigheid terugkwam. De coronacrisis had ruim tien maanden van 2020 (en nog steeds) een grote impact op de gehele samenleving en op de organisatie van Bravis. De Vriendenstichting heeft dan ook groot respect voor alle medewerkers van het Bravis ziekenhuis. Bewonderenswaardig zijn hun onvermoeibare inzet en betrokkenheid voor de patiënten, en voor elkaar. Daarom… hulde aan alle medewerkers in het Bravis ziekenhuis!

Wijzigingen bestuur

Eind 2019 en begin 2020 hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting. Op 1 januari 2020 zijn drie nieuwe leden toegetreden: Romy Sins, Nicolle Verbaten en Martijn Pas, allen werkzaam bij het Bravis ziekenhuis. Zij participeren alle drie met veel enthousiasme in het bestuur, Romy en Nicolle vanuit een inkoopachtergrond en Martijn als revalidatiearts. Herma Moerkerken, Mariët Raatgever, Ed Sadée en Patrick Seys zijn afgetreden als bestuurslid.

juist_foto-ipad-ok-kl.jpg
293_12-24-een-knuffelbeertje-voor-alle-patienten_kl.jpg
291_bedfiets-ic-2_kl.jpg

Bestuurssamenstelling

De Stichting bestaat sinds 2020 weer uit elf leden:

 • Piet van den Kieboom, voorzitter
 • Wim Vromans, penningmeester
 • Jette Bijleveld, secretaris en contactpersoon
 • Jan van den Brand
 • Martijn Pas
 • Olav Posthumus
 • Romy Sins
 • Evert-Jan Slingenberg
 • Nicolle Verbaten
 • Hein Wouters
 • Marcel Wijnen

“We zijn blij met zo’n mooie groep mensen die vanuit brede kennis, expertise en ervaring mogen bijdragen aan het veraangenamen van het verblijf van onze patiënten,” aldus voorzitter Piet van den Kieboom. Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis realiseert de extra voorzieningen die hiervoor nodig zijn. “Ook in 2020 hebben we weer mooie resultaten kunnen boeken. Op onze website kun je zien welke projecten we hebben afgerond ten gunste van de patiënten. Wij danken iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt.”