Bravis Beter Thuis

De beweging om patiënten steeds meer thuis of dichter bij huis medisch specialistische zorg te verlenen wordt steeds groter. Bravis heeft deze ontwikkeling een aantal jaren geleden ingezet onder de noemer ‘keten- en anderhalvelijnszorg’ en gaat nu verder als Bravis Beter Thuis. Het lukt om, samen met de zorgpartners in de regio, steeds meer patiënten thuis (of dichter bij huis) te behandelen. De coronaperiode in 2020 heeft een sterke invloed gehad op deze ontwikkeling. Een deel van reguliere zorg heeft toch doorgang kunnen vinden dankzij de basis die eerder al gelegd wordt voor enerzijds videoconsulten en telemonitoring, anderzijds ook dankzij de samenwerkingsafspraken met de regionale thuiszorgorganisaties.

Hoe ervaren patiënten de behandeling thuis?

Lopende ontwikkelingen die in 2020 verder uitgebreid en versterkt zijn

 • De meekijkconsulten door kinderartsen in een huisartsenpraktijk in Bergen op Zoom lopen goed. Uitbreiding hiervan naar de gehele Bravisregio ligt vooralsnog niet in het vooruitzicht, in verband met de organisatorische haalbaarheid.
 • Stabiele hartfalenpatiënten gaan onder behandeling bij de huisartsenpraktijk zodra dit verantwoord is.
 • Het regionaal afgesproken longformularium is geïmplementeerd.
 • In de regio Steenbergen kan de patiënt met oogklachten terecht bij de optometrist en alleen als het nodig is, wordt de patiënt doorgestuurd naar de oogarts. In 2020 is een project gestart om dit voor de gehele Bravis-regio te implementeren.
 • De medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie heeft zich weer verder uitgebreid en heeft zelfs een sterke groei doorgemaakt door corona. Steeds meer patiënten worden door de thuiszorg thuis behandeld met bijvoorbeeld bloedtransfusies, oncologisch-verpleegkundige handelingen, intraveneuze (antibiotica)behandelingen en dialysebehandelingen.
 • Dankzij samenwerking in het regionale Wondexpertisecentrum hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
 • Door de werking van het regionale Aanmeldportaal voor spoedzorg van kwetsbare ouderen voorkomen we, samen met de ouderenzorg en de huisartsenzorg, dat patiënten onnodig in het ziekenhuis opgenomen worden.

Nieuwe ontwikkelingen die in 2020 gestart zijn

 • Voorbereidingen voor het realiseren van vijf Bravispunten verdeeld over het verzorgingsgebied van Bravis: St. Willebrord, Steenbergen, Oudenbosch, Huijbergen en Tholen. De bedoeling is dat op deze locaties:
  • Een prikpost komt en er eerstelijns diagnostische onderzoeken worden verricht (door Diagnovum);
  • Medisch-specialistische verpleegkundige handelingen worden verricht bij patiënten waarvoor thuis geen optie is (door de thuiszorg);
  • Een virtuele poli draait waar patiënten terechtkunnen voor videoconsulten met zorgverleners van Bravis (als het thuis niet lukt bij de patiënt).
 • Het stimuleren van zelfzorg bij stomazorg. Hierdoor is er minder zorgverlening nodig en bij problemen wordt eerst een goed opgeleide verpleegkundige van de thuiszorg ingeschakeld. Alleen als het nodig is, komt de patiënt naar het ziekenhuis.
 • Bij kindergeneeskunde wordt voor verschillende soorten patiëntgroepen (overgewicht, huilbaby’s, etc.) onderzocht hoe de zorg samen met ketenpartners zodanig wordt ingericht dat ziekenhuisbezoeken/opnames voorkomen worden.
 • Telemonitoring bij COPD- en hartfalenpatiënten, waarbij de patiënten thuis zelf metingen doen en gemonitord worden door zorgverleners van Bravis.
 • Door COVID-19 patiënten thuis met zuurstof te behandelen en te monitoren wordt opname in het ziekenhuis voorkomen of kunnen zij eerder met ontslag.

Een aantal van de genoemde projecten zijn onderdeel van stichting WestWest, die samen met regionale zorgpartners is opgericht om steeds meer in gezamenlijkheid de zorg in de regio te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Hoe ervaren patiënten de behandeling thuis?

Meneer Fierens: 'Tuurlijk kies ik voor behandeling aan huis als ze mij de keuze geven. Dit is een hele vooruitgang.'