Optimalisatie bedrijfsvoering

Zoals elk ziekenhuis heeft ook Bravis het afgelopen jaar te maken gehad met de gigantische impact die het coronavirus had op de patiëntenzorg, maar ook op de financiële situatie van het ziekenhuis. Het was een bewogen jaar waarin niets bleef zoals het was. Dat had ook z’n weerslag op de bedrijfsvoering.

Financiële impact van
Covid-19 in 2020

Sinds de ontdekking van het COVID-19 virus in China in december 2019 is sprake van een pandemie met veel patiënten en slachtoffers. De ziekenhuizen en umc’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) een grote groep COVID-19 patiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Dat leidde tot een grote druk op de ziekenhuizen en afschaling van de reguliere zorg.

Planning & Control cyclus

Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.

Verbetering bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van Bravis ziekenhuis zijn in 2020 diverse verbeteringen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen op het gebied van doelmatigheid, Horizontaal Toezicht, risicomanagement, Treasury en afspraken met zorgverzekeraars.

Resultaten en verantwoording

Benieuwd welke resultaten Bravis over 2020 heeft gehaald? Lees hier meer over onze resultaten (en doelstellingen) en de bijbehorende verantwoording.