Versterken patiënt

Bravis zet zich met hart en ziel in om met de zorg die wij leveren de kwaliteit van leven van onze patiënten te herstellen en te verbeteren. Daar staan wij voor en dat is wat ons drijft. We luisteren en geven de patiënt altijd de ruimte voor zijn eigen inbreng. Hij kent zichzelf immers als geen ander. Hij kan zorgverleners helpen bij het maken van betere behandelkeuzes door zijn doelen, wensen, maar ook zijn gevoel over wat zinvol is om te doen, kenbaar te maken. Daar luisteren we naar en daar handelen we naar, met respect voor de waarden van onze patiënten en aansluitend op hun mogelijkheden. Daarbij zorgen we er voor dat patiënten zich welkom voelen in het Bravis en onze gastvrijheid ervaren.

Samen beslissen

Op initiatief van de reumatologen van het Bravis ziekenhuis is, samen met de projectgroep Samen Beslissen, onderzocht of het nuttig is om patiënten te laten bijstaan door geneeskundestudenten. Zowel patiënten als artsen en de medisch coaches zijn blij met de resultaten die een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg.

Nieuwe innovaties helpen de zorg vooruit

BRAVE

De ziekenhuiszorg is volop in ontwikkeling en nieuwe technieken en innovaties volgen elkaar snel op. In het Bravis ziekenhuis brengt het 'Brave InnovatieTeam' medewerkers, artsen en patiënten bij elkaar rondom e-health en helpt ideeën te realiseren die de zorg beter maken. Ofwel: Samen innoveren, zelf doen. 

In 2020 zijn tal van projecten uitgevoerd.

Specialisten aan het woord

Elke dag ontvangen onze zorgverleners verschillende vragen over allerlei onderwerpen.

Via de nieuwe rubriek ‘De vijf meest gestelde vragen’ geven ze hier kort en krachtig antwoord op.

Bravis Radar

Bravis ziekenhuis wil van patiënten weten hoe zij de zorg kan verbeteren. Wat gaat er goed, en wat kunnen we beter? BravisRadar is een instrument waarmee patiënten online hun ervaringen kunnen delen met betrekking tot polibezoeken en klinische opnames. De kracht van de BravisRadar is dat de resultaten direct zichtbaar zijn voor de betreffende afdeling via een overzichtelijk dashboard. Het team heeft zelf zicht op wat er leeft onder de patiënten en kan daardoor snel verbeteracties opzetten. In 2020 hebben 9.100 patiënten de BravisRadar ingevuld. Gemiddeld waarderen zij het ziekenhuis met een 8,6.

Bravis Panel

Naast de BravisRadar is in 2020 gestart met het werven van panelleden voor het Bravis Panel. Het Bravis Panel is een online panel dat bestaat uit patiënten die zich vrijwillig hebben aangemeld om mee te denken over verbeteringen in de zorg. Via de Bravis-website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden: https://www.bravisziekenhuis.nl/bravispanel.
Deze vaste groep patiënten wordt vier tot zes keer per jaar gevraagd hun mening te geven over nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen. Het kan ook voorkomen dat panelleden worden gevraagd om langs te komen voor het delen van hun mening. Door patiënten actief te betrekken, zorgt Bravis ervoor dat deze ontwikkelingen daadwerkelijk beter aansluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.

oproep Bavis Panel.jpg

Bravis ziekenhuis in de media

Bravis ziekenhuis zet zowel de eigen communicatiekanalen als overige media in om patiënten te informeren, te betrekken en te binden. Benieuwd wat Bravis ziekenhuis in verslagjaar 2020 in de media heeft gedeeld en wat de resultaten waren van onze eigen communicatiekanalen? We hebben de informatie verzameld, bekijk hier de resultaten.

Activiteiten voor patiënten

Inloopdagen en lotgenotencontacten door patiëntenverenigingen

Lotgenotencontact

Begin 2020 hielden vier patiëntenverenigingen lotgenotencontacten in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal: Diabetes Vereniging Nederland (1x), Nederlandse Stomavereniging (2 x), ProstaatkankerStichting (1x) en Whiplash Informatiecentrum (1x).

Inloopochtend en –middag

Op 3 maart hield de Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie (PVVN) een inloopmiddag in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Vertegenwoordigers van de verenigingen gaven informatie en belangstellenden konden vragen stellen.

Door de coronapandemie zijn er in 2020 verder geen inloopdagen en/of lotgenotencontacten meer geweest en zijn er geen informatiebijeenkomsten voor patiënten georganiseerd.

Samen word je beter

Trots op samenwerking CVA zorgtraject

Als er iets misgaat bij de bloedtoevoer naar de hersenen (CVA) is spoed geboden, want hoe sneller de zorg wordt opgestart, hoe minder kans er is op blijvend hersenletsel’, vertelt neuroloog Hilda Tjeerdsma. ‘En dat geldt ook voor de opstart van de revalidatie. Daarom overleggen in het Bravis de neuroloog, CVA-verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts en specialist ouderengeneeskunde elke dag over de beste zorg voor de patiënt. Dit is uniek in Nederland. Door elke dag te overleggen ben je flexibeler en vinden we elkaar gemakkelijker bij vragen of problemen. We vormen één geheel en daar ben ik zeker trots op.’

‘Maar als het goed is, ben je nooit tevreden! Want na de behandeling komen de meeste patiënten met een beroerte weer thuis onder behandeling van de huisarts. En daarom is het goed om het beleid van het ziekenhuis en de huisartsenzorg op elkaar af te stemmen. Zo hopen we, ook op het gebied van de CVA zorg, één regionaal samenwerkingsverband te creëren samen met de huisartsen, thuiszorg en vasculair verpleegkundigen. Als we dat bereiken kunnen we onze patiëntenzorg nog meer verbeteren.’

Moeder Elly en dochter Vivian strijden allebei tegen borstkanker

Je gaat er toch van uit dat het jou niet overkomt

Hans Boessenkool

Alles ademt professionaliteit