Versterken van medewerker en organisatie 

Aantrekkelijk werkgeverschap en deskundige medewerkers, die met plezier werken in een gezonde en veilige omgeving, zijn essentieel om onze maatschappelijke taak uit te oefenen. De uitbraak van het coronavirus heeft ons dit eens te meer doen realiseren. Werken volgens kernwaarden en support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren en onvoorziene situaties, zoals een pandemie, het hoofd te bieden. 

Verzuim

Het verzuimpercentage was in 2020 hoger dan in het jaar ervoor. Niet verwonderlijk, gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Wel heeft het Bravis ziekenhuis in 2020 over het algemeen beter gepresteerd dan andere ziekenhuizen.

Bravisfamilie

Alle medewerkers van het Bravis ziekenhuis behoren tot de 'Bravisfamilie'. Maar wist je dat sommige medewerkers ook echt familie zijn van elkaar?

 

Informatieadviseur Denise Verburgh over het Bravis Ziekenhuis