Visie 2030

In het najaar van 2018 zijn we gestart met het traject Ons ziekenhuis van morgen, om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de medisch-specialistische zorg in onze regio en om medewerkers te inspireren over de ziekenhuiszorg van morgen. Over de veranderingen die gaan komen. Over de noodzaak om nu al na te denken over 2030. En over de noodzaak om de visie op de toekomstige zorg mee te nemen in de nieuwbouwplannen die Bravis de komende jaren gaat ontwikkelen. Eind 2020 is dit traject afgerond en is de visie ‘Het nieuwe Bravis’ opgeleverd.

Het traject 'Ons ziekenhuis van morgen' bestond uit 3 fases:

Fase 1

Doel van de eerste fase was het inzicht vergroten in de interne en externe ontwikkelingen, evenals bewustwording over de toekomst van de medisch-specialistische zorg. Onderdeel van fase 1 waren onder andere een inspiratieweek, ‘Future Search’, workshops en seminars, en het opstellen van een SWOT. Fase 1 werd afgesloten met het bepalen van een drietal scenario’s voor de toekomstige zorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland.

Fase 2 

Deze scenario’s vormden de input voor fase 2: samen met de vakgroepen de drie scenario’s kwantificeren. Daarbij stond de vraag centraal: wat zouden in elk van de scenario’s de consequenties zijn voor de zorgvraagontwikkeling en de zorg die de betreffende vakgroep in de toekomst levert? Denk daarbij aan veranderingen in vraag, in de plaats waar de zorg wordt verleend, taakherschikking of veranderingen in kosten of personele inzet. De input werd opgehaald tijdens een groot aantal workshops met alle vakgroepen. Aan de hand van de kwantitatieve uitwerkingen zijn de scenario’s beoordeeld vanuit vier perspectieven: patiënt, maatschappij, medewerker en Bravis. Op basis van die beoordeling is een leidend scenario bepaald: ‘Vooruit naar een krachtige regio’. Dit scenario omschrijft de situatie waarbij sprake is van optimale samenwerking in de regio. De verschuiving van de chronische zorg naar de 1e lijn en thuis, zorg op afstand, vroegdiagnose en preventie die door zorgpartners gezamenlijk worden georganiseerd zijn kenmerkend voor dit scenario.

Fase 3 

In fase 3 van het traject werden de basiskeuzes gemaakt op basis van het leidende scenario. De basiskeuzes gaan over en vallen binnen een zestal thema’s: patiënt, portfolio, personeel, regionale samenwerking, organisatie en technologie & digitalisering. De uitwerking van de keuzes vormde de input voor de visie en het masterplan ‘Het nieuwe Bravis’.

De visie ‘Het nieuwe Bravis’

De visie is tot stand gekomen met een grote betrokkenheid vanuit de organisatie, partners uit de regio, inwoners en patiënten. In het visiedocument worden de 5+1 ambities voor het nieuwe Bravis beschreven:

thumbnail_image001.png 

De visie willen we in 2030 realiseren. De reis daarnaartoe noemen we ‘Het nieuwe Bravis’. Om ervoor te zorgen dat we onze doelen daadwerkelijk behalen, hebben we ‘Het nieuwe Bravis’ gesplitst in twee programma’s; zorgvernieuwing en de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het programma zorgvernieuwing voeren we uit aan de hand van de eerste vijf ambities. Onder deze vijf ambities vallen verschillende projecten. De bouw van het nieuwe ziekenhuis vormt de zesde ambitie.

Klik hier om de verkorte versie van het visiedocument te lezen of bekijk onderstaand de animatie.

Het nieuwe Bravis