Werkwijze Cliëntenraad

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Cliëntenraad vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Ondersteund door de ambtelijk secretaris coördineert het Dagelijks Bestuur het geheel van werkzaamheden en ziet toe op de voortgang daarvan. Het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk secretaris hebben tweewekelijks overleg.

Commissie-indeling 2020

Binnen de Cliëntenraad zijn vijf commissies actief met verschillende aandachtsvelden. Onderstaand de aandachtsvelden en de leden die hiervoor verantwoordelijk zijn:

Aandachtsvelden Coördinator Leden
Bedrijfsvoering Conny Kerkhof Jos van Laarhoven
Dienstverlening en gastvrijheid Cor van Geeld Conny Kerkhof
N. Konings
Kwaliteit en veiligheid Jos van Laarhoven Maurice van Dooren
Gabri Hoek
Marketing, communicatie en e-health Gabri Hoek Maurice van Dooren
Ingrid Lucas
Zorg Ingrid Lucas Cor van Geel
Conny Kerkhof
N. Konings

 

In elke commissie worden onderwerpen voorbereid ter bespreking in de Cliëntenraad. Ook bereiden de commissieleden de door de Cliëntenraad uit te brengen adviezen over deze onderwerpen voor.